I över 80 år har vi månat om våra samarbetspartners.

Under en stor del av den tiden har tyngdpunkten i vår verksamhet legat på långa ramavtal med allmännyttan, stora privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Vi ägnar oss ständigt åt att utveckla vårt servicearbete för att anpassa oss till kundernas och marknadens behov.
Våra ambitioner och erfarenheter gör att vi befinner oss i toppskiktet av måleriföretag i Stockholm gällande kunskap, kvalitet och miljöhantering.
Idag ägs företaget av vd Mikael Holmgren, Kenneth Lindell, Tomas Forsberg och Tobias Eriksson. I koncernen ingår även Bruske Entreprenad AB.

.gital-post section div:nth-child(4){margin-bottom: 200px;}

Så började det

För över åttio år sedan lämnade dalmasen Carl Bruske sina hemtrakter och begav sig till Stockholm för att försörja sin familj genom att teckna reklam.
– Carl kom ursprungligen från Leksand och där arbetade han som reklamtecknare, ett jobb som han tog med sig till Stockholm. Han hade också en stor kärlek till konsten, berättar Kenneth Lindell, som idag är huvudägare av Bruske Måleri och under många år även har arbetat som vd.

På 1950-talet flyttade Carl och företaget till Lidingö som blev Bruske Måleris bas ända till 2011 då verksamheten flyttade till Bergshamra utanför Stockholm.

Kenneth Lindell började själv som lärling på företaget 1979 och arbetade sedan som målare till 1993 då han fick en arbetsledartjänst. Han anställdes sedan som extern vd 2004 och i juni 2006 köpte han företaget från Carls son Esbjörn, då det stod klart att det inte fanns någon i den nya generationen som ville ta över verksamheten.
Därefter var Kenneth Lindell ensam ägare fram till 2016 då han klev av som vd exakt på tioårsdagen efter att han köpt företaget. Samtidigt välkomnade han de tre nya delägarna Mikael Holmgren, Tomas Forsberg och Tobias Eriksson.
Idag omsätter företaget över 100 miljoner kronor och arbetar främst på uppdrag av fastighetsägare med yttre och inre underhåll i bebodda lägenheter. I koncernen finns numera även Bruske Entreprenad AB.

.gital-post section div:nth-child(8){margin-bottom: 200px;}

ISO

Bruske Måleri är ISO-certifierade enligt ISO9001, 14001 och 45001.
Certifieringen innebär att vi har en kvittens på kvaliteten i det omfattande kvalité, miljö och arbetsmiljöarbete som vi bedriver inom Bruske Måleri. Vidare säkerställer det att alla aspekter av företagets processer och arbetssätt är av god kvalitet och sätter kunden i fokus.
Certifieringen innebär också att vi fått ett godkännande på att vårt kvalité, miljö och arbetsmiljöarbete är effektivt och levererar i enlighet med intressenters krav och förväntningar.